menu Icon سامانه دانش آموزان

سامانه مدیریت اطلاعات (MIS) مجتمع جوادالائمه

در این سامانه کلیه ثبت نام ها، فعالیت ها، آزمون های دانش آموزان، پرسنل و اعضای مجموعه قرار خواه گرفت و کلیه پرداخت ها از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

راه‌های ارتباطی...

شماره تماس: 03538239295
کدپستی: 8915878315
آدرس: بلوار شهید قندی طبقه فوقانی ذهن زیبا، دفتر مرکزی موسسه جوادالائمه(ع)